Dagens citat

När man haft bråttom länge måste man stanna upp och vänta in sin själ.

Kinesiskt ordspråk

Coaching

Coaching har definierats och kan definieras på många sätt. Det handlar dock alltid om att inspirera en individ eller organisation att förändras på det sätt de själva vill. Det bygger på att sporra individer och företag/arbetsplatser att utvecklas i önskad riktning och att vägleda dessa att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att ta sig dit.

Tänk att ha din egen coach! Att ha tillgång till någon som peppar och stöttar, hjälper dig att tänka, sätta mål, planera och agera. En som enbart bryr sig om dig och vill att du ska må, fungera och prestera bättre. Som hjälper dig till en bra självinsikt, självkänsla och ett bra självförtroende. Det är det som jag jobbar med i min coaching.

Min mentala utgångspunkt är att vi alla har stora resurser, styrkor och möjligheter. Och att vi kan må, fungera och prestera bättre.