Dagens citat

Underskatta inte värdet av att göra Ingenting, att bara ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt som man inte kan höra och bara ha det bra.

Nalle Puh

Artiklar och TV- och radioinslag

På denna sida samlas information som på olika sätt rör Positiva Kicken i press och media. Under de senaste åren har det publicerats över 150 artiklar och flera TV- och radioinslag om Stig och hans mentala coacharbete!

Tv & Radio

Artiklar

Övrigt