Dagens citat

En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon har haft fel. Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än igår.

Jonathan Swift

Artiklar och TV- och radioinslag

På denna sida samlas information som på olika sätt rör Positiva Kicken i press och media. Under de senaste åren har det publicerats över 150 artiklar och flera TV- och radioinslag om Stig och hans mentala coacharbete!

Tv & Radio

Artiklar

Övrigt