Dagens citat

Förmåga är vad du är kapabel att göra. Motivation avgör vad du gör.
Inställning avgör hur bra du gör det.

Lou Holtz

Artiklar och TV- och radioinslag

På denna sida samlas information som på olika sätt rör Positiva Kicken i press och media. Under de senaste åren har det publicerats över 150 artiklar och flera TV- och radioinslag om Stig och hans mentala coacharbete!

Tv & Radio

Artiklar

Övrigt