Dagens citat

Alla råkar ut för otur. Frågan är hur man kan använda oturen till att bli starkare och vända den till något av det bästa som har hänt, för att den inte ska bli ett psykologiskt fängelse.

Ur boken Great by Choice av Jim Collins

Artiklar och TV- och radioinslag

På denna sida samlas information som på olika sätt rör Positiva Kicken i press och media. Under de senaste åren har det publicerats över 150 artiklar och flera TV- och radioinslag om Stig och hans mentala coacharbete!

Tv & Radio

Artiklar

Övrigt