Dagens citat

Förmåga är vad du är kapabel att göra. Motivation avgör vad du gör.
Inställning avgör hur bra du gör det.

Lou Holtz