Dagens citat

Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting.

Nalle Puh

Mental träning

Mental träning är en fantastisk möjlighet att uppnå bestående positiva förändringar i livet. Att våga ta steget till något nytt och bättre samt anta nya spännande utmaningar.

Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiv effekt. Dessa kan variera från person till person och kan uppnås snabbare eller långsammare.

Mental träning sysslar med det som händer i huvudet på oss varje dag. Där pågår ju ständigt mentala processer som tankar, bilder, attityder och känslor.

Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vi kan ha tankebilder som antingen hjälper oss eller stjälper oss.

Tankens makt är stor och hur du tänker påverkar dina känslor och beteenden mer än du tror. Genom att lära dig att styra dina tankar i en positiv riktning kan du påverka hur du mår, fungerar och presterar!

Det övergripande syftet med mental träning är att bidra till att Du mår, fungerar och presterar bättre.

Metoden förknippas ofta med idrott då den under lång tid har tillämpats av idrottare och framför allt av elitidrottare med stor framgång. På senare tid har även andra än idrottare börjat använda sig av mental träning mot bakgrund av de goda resultaten inom idrottsvärlden.

Mental träning
Du som vill ha mer kvalificerad mental träning/coaching med fysiska träffar kan ta kontakt med mig så får vi resonera om ett upplägg som passar dig.